سالن چند منظوره و پارکینگ طبقاتی هتل پارسیان کرمانشاه

اين مجموعه شامل احداث سالن جشن و پارکینگ طبقاتی در متراژ زمینی به ابعاد 3800 متر مربع به تفکیک 2400 متر مربع سالن جشن و پارکینگ طبقات منفی یک و دو و 1400 متر مربع قسمت مياني طرح توسعه می­باشد.

مجموع زیر بنای کل پروژه برابر با 10.500 متر مربع که در طراحی7800 متر مربع مربوط به سه طبقه احداث سالن جشن و پارکینگ طبقاتی و مابقی (2800 متر مربع) مربوط به بخش میانی طرح توسعه در دو طبقه و با کاربری پارکینگ می­باشد.

 

keyboard_arrow_up